Canlıların yapıları, hareket biçimleri, beslenme şekilleri, üreme çeşitleri gibi çeşitli özellikleri dikkate alınarak gruplandırılmasına canlıların sınıflandırılması denir. Canlılar; mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak 4 ana guruba