Bileşke Kuvvet

 

Kuvvet:

 • Cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen veya yavaşlatan veya hızlandıran, cismin yönünü ve doğrultusunu değiştirebilen, cisimlerin şeklini değiştirebilen her türlü etkiye kuvvet adı verilir.
 • Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
 • Kuvvet “F” harfi ile gösterilir.
 • Kuvvetin birimi Newton’dur. “N” harfi ile gösterilir.
 • Her kuvvetin büyüklüğü, yönü ve doğrultusu vardır.
 • Kuvvet, yönlendirilmiş doğru parçaları ile gösterilir. Çizilen okun sivri ucu kuvvetin yönünü gösterir.

Kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü:

 • Tek tarafa doğru uzanan doğruya yön denir. Yön belirli bir istikameti belirtmek için kullanılır. Doğu yönü, batı yönü, kapı yönü gibi.

 • Bir noktadan İki tarafa doğru uzanan sonsuz doğruya doğrultu denir. Doğrultular isimlendirilirken hangi yönlere doğru uzuyorsa o isimlerle adlandırılır. Örneğin; doğu-batı doğrultusu, kuzey-güney doğrultusu gibi.

 • Kuvvetin sahip olduğu etkinin değerine kuvvetin büyüklüğü denir. Örneğin; 10 Newton, 25 Newton, 18 Newton gibi.

Bileşke kuvvet:

 • İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.
 • Bileşke kuvvet “R” ile gösterilir.
 • Bileşke kuvvet net kuvvet(Fnet) olarak da isimlendirilir.
 • Yönleri ve doğrultuları aynı olan kuvvetlerin bileşke kuvvetleri hesaplanırken ne kadar kuvvet varsa hepsi toplanarak bileşke kuvvet bulunur.

 • Doğrultuları aynı, yönleri farklı olan kuvvetlerin bileşke kuvvetleri hesaplanırken ne kadar kuvvet varsa büyük olandan küçük olan çıkarılarak bileşke kuvvet bulunur.

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

Dengelenmiş kuvvetler:

 • Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet sıfır ise cisme etki eden kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir.
 • Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan cisimler önceki hareketlerine aynen devam ederler.
 • Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisim başlangıçta duruyorsa durmaya devam eder, hareket halinde ise sabit süratli hareket yapmaya devam eder.
 • Masada duran kitap, duvarda asılı resim, sabit süratle giden otobüs dengelenmiş kuvvetler altındadır.

Dengelenmemiş kuvvetler:

 • Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet sıfır değilse cisme etki eden kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir.
 • Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olan bir cisim; hızlanabilir, yavaşlayabilir, yön ve şekil değiştirebilir.
 • Hızlanan bir otomobil, daldan düşen elma, yavaşlayan bisiklet dengelenmemiş kuvvetlere örnektir.

Unutma! Dengelenmemiş kuvvetler, net kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygulanarak dengelenebilir. Bu kuvvete dengeleyici kuvvet denir.

 

 

 

“BİLEŞKE KUVVET” KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.
2 Yorumlar

Yorum Yap!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir