Kütle ve Ağırlık İlişkisi

 

Kütle çekim kuvveti:

 • Bütün cisimler, sahip oldukları kütleden dolayı diğer cisimleri kendine doğru çeker. Bu kuvvet kütle çekim kuvveti olarak adlandırılır.
 • Kütlesi büyük olan cisimlerin sahip olduğu çekim kuvveti de büyüktür.
 • 1 kg’lık bir cisme etki eden yer çekim kuvveti farklı gökcisimlerinde farklı değerler alır.

 • Dünya’nın, üzerindeki varlıklara uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir. Atmosfer, okyanuslar, göller, nehirler ve Dünya üzerine bağlı olmayan diğer her şey yer çekimi sayesinde uzaya fırlamadan Dünya üzerinde kalabilir.
 • Yer çekim kuvvetinin yönü Dünya’nın merkezine doğrudur.

 • Yer çekim kuvveti Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça azalır.
 • Yer çekim kuvveti ekvatordan kutuplara gidildikçe artar.

Kütle:

 • Değişmeyen madde miktarına kütle denir.
 • Maddenin sahip olduğu kütle nerede olursa olsun değişmez, bulunduğu ortamdan etkilenmez. Örneğin, bir cismin Dünyadaki kütlesi ne ise Ay’daki kütlesi odur.
 • Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

 • Kütlenin simgesi “m” olarak gösterilir.
 • Kütlenin birimi kilogram(kg) veya gram(g)’dır.

Ağırlık:

 • Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.
 • Ağırlığın simgesi “G”dir.
 • Ağırlığın birimi Newton (Nivtın)’dır. Kısaca “N” ile gösterilir.
 • Ağırlık bir kuvvettir.
 • Ağırlık dinamometre ile ölçülür.

 • Ağırlık cismin bulunduğu yere ve bulunduğu konuma göre değişir. Cisme etki eden yer çekimi kuvveti değiştikçe ağırlık değişir.
 • Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça yerçekimi kuvveti azalacağı için ağırlıkta azalır. Aşağıdaki şekilde cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki P>N=K>M>L şeklindedir.

 • Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünya’nın şeklinden dolayı yerçekimi kuvveti artacağı için ağırlıkta artar.

 • Bir cismin farklı gök cisimleri üzerinde ölçülen ağırlıkları farklı değerler alır. Aynı cismin ağırlığı, büyük kütleli gezegenlerde fazla; küçük kütleli gezegenlerde azdır. Dünya’daki bir cismin ağırlığı, Ay’daki ağırlığından yaklaşık 6 kat daha büyüktür. Örneğin Dünya’da ağırlığı 600 N ölçülen bir cismin Ay yüzeyinde ağırlığı yaklaşık 100 N olarak ölçülür.

Kütle ve ağırlık arasındaki farklar:

KÜTLE

AĞIRLIK

Değişmeyen madde miktarıdır.

Maddeye etki eden yer çekimi kuvvetidir.

Her yerde aynıdır, değişmez.

Bulunan yere göre değişir.

Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Dinamometre ile ölçülür.

Birimi “kilogram” veya “gram” dır.

Birimi “Newton” dır.

“m” harfi ile gösterilir.

“G” harfi ile gösterilir.

 

 

 

“KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ” KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.
Bir Yorum

Yorum Yap!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir