Saf Maddeler

 

Kütlesi ve hacmi olan, her şeye madde denir. Maddeler, saf madde ve saf olmayan madde olarak ikiye ayrılır.

Saf maddeler

İçlerinde kendinden başka madde bulunmayan ve fiziksel yollarla kendinden daha basit maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir. Saf maddeler elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.

Elementler:

 • Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir.
 • Aynı elementin bütün atomları birbirleriyle aynıdır, farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.
 • Elementler fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle kendinden daha basit maddelere ayrışamazlar.
 • Atomik ya da moleküler yapıda olmak üzere ikiye ayrılırlar. Atomik yapılı elementleri en küçük birimi atom, molekül yapılı elementlerin en küçük birimi moleküldür.

 • Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
 • Belirli özkütleleri vardır.
 • Homojen yapıdadırlar.
 • Sembollerle gösterilir.

Elementlerin sembollerle gösterimi:

Birçok dilde element sembollerinin okunu­şu farklıdır. Bu karışıklığın giderilmesi amacıyla elementlerin sembolleri, bilimde ortak dil olsun diye Latince adlarındaki ilk harf kullanılarak belirtilir. Eğer aynı harfle başlayan başka bir element varsa bu defa element adında yer alan bir harf daha sembolde kullanılır. İlk harf büyük, ikinci harf ise küçük olarak yazılır. Dünyanın her yerinde element sembolleri aynıdır.

İlk 18 elementin numarası, adları, sembolleri ve bazı kullanım alanları;

Yaygın olarak kullanılan elementlerin adları, sembolleri ve kullanım alanları:

Bileşikler:

 • Farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir.
 • En az iki farklı cins atomdan oluşurlar.
 • Kendini oluşturan maddelerden tamamen farklı özelliklere sahiptirler.
 • Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmazlar.
 • Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.
 • Moleküler yapıda ya da moleküler yapıda olmayan(iyonik) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

 • Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
 • Belirli özkütleleri vardır.
 • Homojen yapıdadırlar.
 • Formüllerle gösterilirler.

Bazı bileşiklerin formülleri ve kullanım alanları:

 

 

 

“SAF MADDELER” KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.

 

4 Yorumlar

Yorum Yap!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir