Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

 

Maddedeki değişimler fiziksel ve kimyasal değişim olmak üzere ikiye ayrılır.

Fiziksel değişim:

  • Maddenin iç yapısı değişmez.
  • Maddenin kimliği değişmeden sadece görünümünde değişimler meydana gelmektedir.
  • Fiziksel olayların çoğu tersine döndürülebilir.
  • Tüm hal değişimleri, kesme, doğrama, bölme, yırtma, çözünme olayları, karışımlar, genleşme ve büzülme olayları fiziksel değişimlerdir.

Fiziksel değişim örnekleri:

Kimyasal değişim:

  • Maddenin iç yapısının değişmesi yani kimliğini kaybetmesi olayına denir.
  • Maddelerin kimliğinin değişmesinin sebepleri arasında atomlar arası bağların kopması, atomlar arası yeni bağların oluşması gibi sebepler de vardır.
  • Çoğu zaman görünümü de değişir.
  • Kimyasal değişimler tersine döndürülemezler.
  • Yanma, çürüme, paslanma, küflenme, solunum, mayalanma, fotosentez, sindirim olayları kimyasal değişimlerdir.

Kimyasal değişim örnekleri:

 

 

 

 

“FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER” KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.

Yorum Yap!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir