Kütle çekim kuvveti: Bütün cisimler, sahip oldukları kütleden dolayı diğer cisimleri kendine doğru çeker. Bu kuvvet kütle çekim kuvveti olarak adlandırılır. Kütlesi büyük olan cisimlerin sahip olduğu