Ses bir madde ile karşılaşınca; Maddeye (engele) çarparak geri dönebilir (yansır). Maddenin diğer tarafına geçebilir. Madde tarafından soğurulabilir. Sesin yansıması: Sesin bir yüzeye çarpıp geri dönmesine sesin