Atomun yapısı: Bir maddeyi oluşturan ve bu maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip olan en küçük parçacığına atom denir. Atomun temel parçacıkları vardır. Bunlar: Proton, nötron ve elektronlardır.