İnsanda üreme: Canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme denir. Bu olay sayesinde canlılar nesillerini devam ettirir. Üreme sayesinde kromozomlarda bulunan genler nesilden nesile aktarılırak türe ait özellikler