Işık: Etrafımızdaki nesneleri, cisimleri, varlıkları görmemizi sağlar. Işık bir enerji türüdür. Işığın yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Işık saydam ortamlarda ve boşlukta yayılır. Işık kaynağı: Çevresini