Çevre: Canlı ve cansız varlıkların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde olduğu ortamdır. Çevre kirliliği: İnsan faaliyetleri sonucunda çevrenin olumsuz etkilenmesi ve çevrenin doğal