Eleme yöntemi: Farklı büyüklükteki katı taneciklerden oluşan karışımları ayırmak için kullanılır. Örneğin; çakıl-kum karışımını veya un-kepek karışımını ayırmak için bu yöntem kullanılır. Süzme yöntemi: Birbiri içinde çözünmeyen