1. Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
 • Neden-Sonuç Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Örtülü Anlam
 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
 • Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Cümlenin Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
Parçada Anlam
 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık        Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
 • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
 • Görsel Yorumlama
 • Harita ve Kroki Okuma
 • Tablo ve Grafik Okuma
 • Karikatür Okuma
 • Akıllı İşaretleri Okuma

2. Yazım Bilgisi

 • Ünlü-Ünsüz  Türemesi
 • Ses Düşmesi (Ünlü-Ünsüz Düşmesi)
 • Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)
 • Ünsüz Yumuşaması
 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de”       ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, “mi” Ekinin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
 • Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

 • Kök (İsim ve Fiil Kökleri)
 • Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)

4. Metin Türleri ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları (Benzetme, Kişileştirme)
 • Metin Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Haber, Anı, Günlük, Mektup, Şiir)