Hücre: Canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. Gelişmiş hücreler dıştan içe doğru sırasıyla sitoplazma, hücre zarı ve çekirdek olmak üzere üç temel kısımdan oluşmuştur. Hücre