Evsel atıklar: İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını devam ettirebilmek için bazı kaynakları kullanmaları sonucunda ortaya çıkan işe yaramayan çevre için tehlike oluşturan her türlü madde atık olarak