Evrende Dünya, Güneş ve Ay belirli bir yörüngede, belirli bir hızda ve belirli bir düzende hem kendi eksenlerinde hem de kendi aralarında hareket etmektedirler. Bu şekilde gece, gündüz