Güneş’in yapısı: Güneş’in yapısı gazlardan oluşmuştur. Güneş’in yapısında %71 hidrojen, %26,5 helyum, %2,5 diğer gazlar bulunur. Güneş’te bulunan hidrojen gazları helyum gazına dönüşerek büyük bir enerji açığa çıkarır.