Işığın kırılması: Işık ışınlarının yoğunlukları farklı olan saydam bir ortamdan diğer saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Kırılma olayının gerçekleşmesi için saydam ortam