Maddedeki değişimler fiziksel ve kimyasal değişim olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel değişim: Maddenin iç yapısı değişmez. Maddenin kimliği değişmeden sadece görünümünde değişimler meydana gelmektedir. Fiziksel olayların çoğu