Sürat: Birim zamanda alınan yola sürat denir. “V” harfi ile ifade edilir. Süratin hesaplanabilmesi için alınan yol ve geçen zamanın bilinmesi gerekir. Alınan yol, geçen zamana bölünerek