Ses, titreşimler sonucu oluşur ve her yönde dalgalar halinde yayılır. Sesin maddenin tanecikleri sayesinden bir noktadan başka bir noktaya iletilir. Maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ne kadar az