Isı ve sıcaklık

 

Isı nedir?

 • Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerjiye ısı denir.
 • Isı bir enerji çeşididir.
 • Isı kalorimetre kabı ile ölçülür.
 • Isının birimi kalori(cal) veya joule’dür.
 • Isı maddenin miktarına bağlıdır.
 • Maddeler ısıtıldıkları zaman sahip oldukları enerji miktarı artar.

Sıcaklık nedir?

 • Maddenin sahip olduğu enerjinin ortalama göstergesine sıcaklık denir.
 • Sıcaklık bir enerji çeşidi değildir.
 • Sıcaklık termometre ile ölçülür.
 • Sıcaklık birimi santigrat derece( 0C)’dir.
 • Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir.
 • Isı alan maddenin sıcaklığı artar, ısı veren maddenin sıcaklığı azalır.

Isı ve sıcaklık arasındaki farklar:

 1. Isı bir enerjidir. Sıcaklık enerji değildir, ısının göstergesidir.
 2. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. Sıcaklık termometre ile ölçülür.
 3. Isının birimi joule (J) ve kalori (cal)’dir. Sıcaklığın birimi santigrat derecedir (°C).
 4. Isı madde miktarına bağlıdır, sıcaklık madde miktarına bağlı değildir.
 5. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında gerçekleşen ısı akışıdır, sıcaklık akışı değildir.
 6. Isı maddeler arasında alınıp verilebilir. Sıcaklığın alış verişi olmaz.
 7. Isı alan her maddenin sıcaklığı artmaz(Hal değişiminde). Sıcaklığı artan madde ısı alıyor demektir.

Isı ve sıcaklık farklılığına günlük hayattan örnekler:

 • Yanan bir kibrit çöpünün sahip olduğu ısı miktarı bir odayı ısıtmaya yetmezken, sıcaklığı elimizi yakacak kadar yüksektir.
 • Kalorifer peteğinin sahip olduğu ısı miktarı bir odayı ısıtmaya yeterken, sıcaklığı elimizi yakamayacak kadar düşüktür.
 • Havanın sıcaklığını ölçeriz, ısısını ölçmeyiz.
 • Vücut ısısını ölçmeyiz, vücut sıcaklığını ölçeriz.
 • Kömür yandığında çevresine sıcaklık vermez, ısı verir.

Unutma! Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır.

Isı alışverişi:

 • Farklı sıcaklıklardaki maddeler birbirine temas ettirildiğinde aralarında ısı alışverişi olur.
 • Isı akışı, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru olur.

 • Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz.

 • Isı alışverişi maddelerin son sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder. Sıcaklıkların eşitlendiği değere denge sıcaklığı denir.

Kütle-sıcaklık ilişkisi:

 • Kütleleri farklı, aynı cins maddeleri özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıttığımız zaman, kütlesi az olanın sıkcalık artışı daha çok olacaktır.

 • Şekilde görüldüğü gibi, 50 g madde miktarına sahip olan kaptaki sıcaklık artışı daha fazla olacaktır.

Isıtıcı-sıcaklık ilişkisi:

 • Kütleleri aynı, aynı cins maddeleri farklı güçteki ısıtıcılar ile eşit süre ısıttığımız zaman, ısıtıcı gücü fazla olan taraftaki maddemizde sıcaklık artışı daha çok olacaktır.

 • Şekilde görüldüğü gibi, 1. kabın bulunduğu yerde ısıtıcı gücü daha fazla olduğu için sıcaklık artışı daha fazladır.

 

 

 

‘ISI VE SICAKLIK’ KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.

Yorum Yap!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir