Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. Hal değişimi: Maddelerin ısı alarak ya da ısı vererek bir hâlden başka bir hâle geçmelerine denir. Erime, donma, buharlaşma,