İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan dilin en küçük anlamlı paraçasına sözcük denir. Sözcükler herhangi bir varlığı, kavramı ya da eylemi tek başlarına karşılayabildikleri gibi cümle içerisinde yeni anlamlar