Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli diğer bir ifade ile sesteş sözcükler denir. Bu sözcükler ek almış şekilde bulunabileceği gibi ek almadan