Madde: Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Maddeyi oluşturan ve maddenin özelliğini gösteren en küçük yapı taşına maddenin taneciği(atom) denir. Maddeler dışarıdan bakılınca bütünmüş gibi gözükse