İnsan ve doğa arasındaki denge kurularak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli bir şekilde tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin kalkınmasına imkan verecek şekilde, bugünün ve geleceğin planlanmasına