Sürdürülebilir Kalkınma

 

 

 • İnsan ve doğa arasındaki denge kurularak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli bir şekilde tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin kalkınmasına imkan verecek şekilde, bugünün ve geleceğin planlanmasına sürdürülebilir kalkınma denir.
 • Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel ayağı vardır.

 • Dünyadaki çeşitli kaynaklar gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durumun besin ağlarındaki bir canlı grubunu bile olumsuz etkilemesi, diğer canlıların da olumsuz etkilenmesine neden olur. O hâlde kaynakların tasarruflu kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur doğal kaynakların tasarruflu kullanımıdır. Bu nedenle yenilenemez enerji (fosil yakıtlar, nükleer enerji) yerine, yenilenebilir enerji (hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal enerji) kullanılmalıdır.
 • Sürdürülebilir yaşam için, kaynakların tasarruflu kullanımı kadar geri dönüşümle atık maddelerin yeniden üretim döngüsüne katılması da önemlidir. Böylece tüketilen maddelerin atıklarının geri dönüşümle yeniden kullanılması ile ham madde ihtiyacı azalarak doğal kaynakların korunması sağlanır.

Sürdürülebilir kalkınma faydaları:

 • İnsan ve doğanın uyum içinde olması sağlanır, doğal çevre korunmuş olur.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak doğal kaynakların tükenmesine engel olunur. Gelecek nesillere de doğal kaynaklar bırakılarak, gelecek nesillerin enerji ihtiyacı sorunu ortadan kaldırılmış olur.
 • Yenilenemez enerji kaynaklarının tüketiminin azalması ile birçok çevre sorunu ortadan kalkar.
 • Fosil yakıt kullanımındaki azalmaya bağlı olarak sera etkisi azalır dolayısıyla küresel ısınmanın önüne geçilmiş olur.
 • Enerji tasarrufu sağlanmış olur.
 • Kaynaklar daha bilinçli kullanıldığı için dünya daha yaşanılır bir yer haline gelir.
 • Hayat kalitesi artar, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanır.
 • Geri dönüşüm tercih edilerek hem ekonomik hem çevresel hem de sosyal alanlarda önemli kazanımlar elde edilir.

Geri dönüşüm: 

Atık malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemler ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşümün sembolü aşağıdaki gibidir.

Geri Dönüşümün Önemi

 • Ham madde ihtiyacını azaltarak doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Atık miktarını azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlar.
 • Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

Geri Dönüşümü Olan Maddeler:

Demir, bakır, alüminyum, piller, kâğıt, plastik, kauçuk, cam, akümülatörler, araç lastikleri, elektronik atıklar ve organik atıklar geri dönüşümü olan maddelerdir.

Geri Dönüşümü Olmayan Maddeler:

Ampul, floresan, ayna, yiyecek bulaşmış kâğıtlar, karbon kâğıdı, işlem görmüş meyveler ve artıkları, motor yağı plastik şişeleri, antifriz kapları, benzin ve yağ ilave şişeleri geri dönüşümü olmayan maddelerdir.

Geri dönüşümün aşamaları:

 1. Ayırma:Plastik, kağıt, cam ürünler için ayrı ayrı toplama alanlarda ayrıştırılır.
 2. Sınıflandırma:Ayrılan atıklar sınıflandırılır.
 3. Değerlendirme:Değerlendirilebilen atıklar, fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni ürünler oluşur.

 

 

 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA” KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.

Yorum Yap!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir