Anlamca birbirinin tersi olan, birbirinin tam olarak karşısında yer alan kelimelere denir. Türkçede her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Zıt anlamlılık özelliği genellikle sıfatlar ve zarflar için geçerlidir.