Kimyasal Tepkimeler

 

 

 • Maddenin dış yapısında meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir.
 • Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere sonucu maddenin kimliğinin değişmesine kimyasal değişim denir.
 • Farklı maddelerin etkileşimi sonucunda kendi özelliklerini kaybedip yeni maddeler oluşumuna kimyasal tepkime denir.

 • Kimyasal tepkimeler elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşa kullanımı sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle tepkimeye giren maddelerin elektron sayısı değişebilirken; proton sayısı ve nötron sayısı değişmez.
 • Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelere girenler, tepkime sonucu oluşan maddelere ürünler denir.

 • Kimyasal tepkimelerde bir madde vardan yok olmaz, yoktan da var olmaz. Girenlerde hangi çeşit atom varsa ürünlerde de onlar vardır.
 • Girenlerdeki atom sayısı ne kadarsa ürünlerde de eşit miktarda olması gerekir.

 • Kimyasal tepkimelerde girenlerin kütlesi daima ürünlerin kütlesine eşittir.(kütlenin korunumu yasası)

 • Kimyasal tepkimelerde:
  • Atom türü ve sayısı,
  • Toplam kütle,
  • Toplam proton, nötron, elektron ve yük gibi özellikler kesinlikle korunur.
 • Kimyasal tepkimelerde:
  • Fiziksel özellikler,
  • Molekül sayıları,
  • Oluşan madde sayısı,
  • Atomun elektron sayısı,
  • Toplam hacim gibi özellikler değişebilir.

Yanma tepkimeleri:

 • Bir maddenin oksijen gazı(O₂) ile tepkimeye girerek yeni maddeler oluşturmasıdır.
 • Girenlerde oksijen(O₂) tek başına var ise tepkime yanma tepkimesidir.

 • Yanma olayının olabilmesi için;
  • Yakıcı madde(O₂),
  • Yanıcı madde,
  • Tutuşma sıcaklığının olması gerekir.
 • Yanma sırasında alev oluşan ve hızlı olan tepkimler hızlı yanmadır. Odunun yanması, kağıdın yanması, metanın yanması gibi.
 • Yanma sırasında alev oluşmaz ve uzun sürede gerçekleşen tepkimeler yavaş yanmadır. Demirin paslanması, solunum, yaprağın çürümesi gibi.

Asit-Baz tepkimeleri:

 • Asit ve bazlar bir araya geldikleri zaman tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
 • Oluşan tuz ve suyun PH değeri 7 yani nötrdür.
 • Diğer bir adı nötralleşme tepkimesidir.

 

 

 

“KİMYASAL TEPKİMELER” KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.

Yorum Yap!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir