Karışımlar

 

 • İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla karışım oluşur.
 • Karışımlar saf madde değildir.
 • Karışımlar kendini oluşturan maddelerin özelliklerini gösterir. Yani, karışımların oluşu­mu sonucunda yeni madde oluşmaz.
 • Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda birleştirilebilir.
 • Karışımlar en az iki farklı maddeden oluşur.
 • Karışımlar sembol veya formülle gösterilmez.
 • Karışımlar fiziksel yollarla (buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma vb.) ayrıştırılır.
 • Karışımlar görünümlerine göre homojen karışım(çözeltiler) ve heterojen karışım(adi karışım) olarak ikiye ayrılır.

Heterojen karışım:

 • Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı değilse bu karışımlara heterojen karışım denir.
 • Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.
 • Heterojen karışımlara bakıldığında tek bir maddeymiş gibi görülmez, karışımı oluşturan maddeler farkedilebilir.
 • Heterojen karışımlar fiziksel yöntemlerle birbirinden ayrılabilir.

Homojen karışım:

 • Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara homojen karışım denir.
 • Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.
 • Tuzlu su, şekerli su, hava, kolonya ve gazoz homojen karışımlara örnektir.

Çözelti:

 • Homojen karışımlarda bir madde, başka bir madde içinde çözündüğü için bu karışımlara çözelti adı verilir. Dolayısıyla çözeltiler homojen karışımlardır.
 • Çözeltilerde bir çözücü madde, bir de çözünen madde bulunur. Çözelti içerisinde miktarı çok olan maddeye çözücü, miktarı az olan maddeye çözünen denir.

 • Çözeltiler, fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilir. İki veya daha fazla metal eritilerek karıştırılırsa çözelti elde edilir. Bu çözeltiler, katı-katı çözeltilere örnektir. Sıvı çözeltilerin oluşumu katılarla, sıvılarla ve gazlarla olmaktadır. Gaz çözeltileri ise farklı gazların birleşimden oluşur. Bu çözeltilere, hava ve doğal gaz örnek olarak verilebilir.

Çözünme hızına etki eden faktörler:

Sıcaklık: Çözelti oluşurken sıcaklığın yükselmesi çözücü ve çözünen maddenin taneciklerini hızlandırır. Bu nedenle sıcaklık artışı, çözücü katı veya sıvıysa çözünme hızını arttırır. Örneğin sıcaklığı yüksek olan çaya atılan şeker, sıcaklığı düşük olan çaya atılan şekerden daha hızlı çözünür.

Tanecik Boyutu: Çözünen maddenin ezilerek küçük parçalara ayrılması ya da toz haline getirilmesi temas yüzeyini arttıracağı için çözünme hızını arttırır.

Karıştırma: Çözelti oluşumu sırasında karıştırma ya da sallama etkisi, katı-sıvı ve sıvı-sıvı çözeltilerin çözelti oluşum hızını arttırır. Örneğin çaya atılan şeker karıştırılırsa daha hızlı çözünür.

Element, Bileşik ve Karışımların karşılaştırılması

 

 

 

“KARIŞIMLAR” KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİR.
Bir Yorum

Yorum Yap!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir